انجمن فیزیکدانان جوان ایران

این انیمیشن رو وقتی برای اولین بار با سایت هوپا آشنا شدم، ساختم. اون وقتها هوپا واسه خودش برو بیایی داشت و مثل الان سوت و کور نبود.دنبال ایده ای بودم تا بتونم واسه دست گرمی، روی اون کار کنم.خیلی حرفه ای نیست.گفتم اینجا بیارم تا شاید کسی اومد و دید! آخه به چه دردی می خوره اگه کسی نبینه!


گزارش تخلف
بعدی